Nieuwsbrief Doopsgezind NU
Nieuwsbrief nr 13 | 20 juni 2022 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 11 juli. Kopij kunt u uiterlijk maandag 4 juli mailen naar communicatie@ads.nl.

 


achtergronden
Gemeenteberaad: Iedereen is mens
Gemeenteberaad: Iedereen is mens
‘Zou jij, als je buiten bent, je aan je nieuwe buren voorstellen en zeggen dat je net uit TBS komt? En stel dat jij die buurman bent, hoe zou je dan reageren?’ Op 11 juni werd het Gemeenteberaad gehouden in Mennorode, met als thema ‘Wereld van verschil’.  Lees meer >>
 

Griekenland, een onwelkome vesting Griekenland, een onwelkome vesting
Van 13-18 maart heeft Annelies Klinefelter als doopsgezinde vertegenwoordiger deelgenomen aan een interreligieuze solidariteitsreis naar het vasteland van Griekenland, onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland. Lees meer >>
 

nieuws
AKC: deze zomer nog plek!
AKC: deze zomer nog plek!
De AKC, de doopsgezinde kamporganisatie, organiseert in de zomer 11 kampen voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 21. Voor een paar kampen zijjn nog plaatsen vrij. Ga je met ons mee? Lees meer >>
 

'Uitverkoren' en de joodse traditie 'Uitverkoren' en de joodse traditie
De gedachte dat het joodse volk het ‘uitverkoren volk’ zou zijn, stuit vaak op onbegrip en verzet. Vaak denkt men dat ‘uitverkoren zijn’ zoiets betekent als Gods lievelingetje zijn, of een voorkeursbehandeling krijgen. Maar bij nadere bestudering van Tenach en de latere joodse traditie ontstaat een heel andere indruk. Artikel van doopsgezinden-jodendom.nl Lees meer >>
 

Regionale Buitendag op Fredeshiem Regionale Buitendag op Fredeshiem
De GDS, FDS en Ring Zwolle organiseerden op 15 mei jl. een Buitendag voor doopsgezind Noord-Nederland. Met plezier en ontspanning, bezinning en inspiratie - en vooral ontmoeting. Lees meer >>
 

Vredesquilt: symbool van toewijding en troost Vredesquilt: symbool van toewijding en troost
De vrouwen van Mennonite World Conference hebben een vredesquilt aangeboden aan de Wereldraad van Kerken (WCC). Deze beantwoordde het cadeau door te pleiten voor een einde aan gendergerelateerd geweld.  Lees meer >>
 

Aanvragen Fonds DG Zuid-Limburg weer mogelijk Aanvragen Fonds DG Zuid-Limburg weer mogelijk
Het Fonds Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg heeft als doel om uit de opbrengsten van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten. U kunt tot 1 oktober een aanvraag indienen. Lees meer >>
 

Mennonite World Conference 2022:  Hoe doe je digitaal mee? Mennonite World Conference 2022: Hoe doe je digitaal mee?
Tijdens het Doopsgezind Wereldcongres, 5-10 juli in Indonesië, kun je digitaal meedoen. Er komen video's beschikbaar van alle workshops en plenaire sessies, tot een maand na het einde van het congres. Digitaal meedoen? Registreer je nu! Lees meer >>
 

EO Firma Erfgoed in doopgezinde kerk Utrecht EO Firma Erfgoed in doopgezinde kerk Utrecht
Op 31 mei heeft een EO-filmploeg opnamen gemaakt in de doopsgezinde kerk te Utrecht voor het televisieprogramma Firma Erfgoed. De aflevering over schuilkerken is op 26 juni vanaf 17.45 uur op NPO2 te zien. Lees meer >>
 

Symposium over doopsgezinde ambtsopleiding Symposium over doopsgezinde ambtsopleiding
1 juli 13:30 uur
Tijdens een symposium op 1 juli in Amsterdam staan verschillende sprekers stil bij de geschiedenis en de toekomst van het doopsgezind seminarium, en bij de veranderingen die de theologisch geschoolde voorgangers in de gemeenten teweeg hebben gebracht. Lees meer >>
 

Doopsgezind NL | juni-juli Doopsgezind NL | juni-juli
'Geloof is vertrouwen en vergeving,' Laurens ten Kate over doorgeslagen vrijheidsdenken; de vrees voor het beloofde land; een nieuwe huisstijl en een Statenbijbel. Doopsgezind NL over 'Koudwatervrees'. Lees meer >>
 

Doopsgezind Plus | juni - juli Doopsgezind Plus | juni - juli
'Er verschenen tongen van vuur die zich op hun hoofden vertoonden.' Machteld van Woerden over hoop; over wat er ontbrak en over tuinieren. De nieuwe editie van Doopsgezind Plus over 'opwarmen'. Lees meer >>
 

'Omarm je leven' 'Omarm je leven'
Is verdriet een vijand of een vriend? Marc van Dijk, schrijver en kunstenaar, heeft in zijn leven veel geluk gehad, maar zeker ook dingen moeten bevechten. Wat hij daarvan leerde, vond hij terug bij Nietzsche: Amor fati. 'Omarm je leven. Eigen het je toe op een manier die er 'ja' tegen zegt.' Dit artikel komt van de website zininopvoeding.nl Lees meer >>
 

Op 19 juni jl. zijn Job Raedts en Minke Bootsma op hun belijdenis gedoopt te midden van de gemeenschap van Dopersduin.
 

  contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
communicatie@ads.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
25 juni 10:​00 uur
Jaarvergadering Doopsgezinde Zendingsvereniging
De Doopsgezinde Zending werkt wereldwijd in gelijkwaardigheid samen, bij het zoeken naar de inspirerende betekenis van bijbelverhalen voor het hier en nu. Op 25 juni vindt de jaarvergadering plaats in Bussum. Iedereen is welkom. Lees meer >>

25 juni 10:​30 uur
Workshop 'Storytelling' Doopsgezinde Zending
Hoe kun jij nog verrast worden door een bijbelverhaal? Hoe kun je hernieuwd geraakt worden door overbekende teksten? Wie weet heeft het verhaal van Hagar jou meer te zeggen dan een verhaal over een slavin als leverancier van nageslacht. En wat betekent woede voor jou, kijkend naar Jezus' furie op het tempelplein? Lees meer >>

25 juni 11:​30 uur
Stille tocht: stilstaan bij de bom
Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. De bewoners nodigen u uit om op 30 juni mee te lopen met een stille tocht tegen (nieuwe) kernwapens. Lees meer >>

26 juni 15:​30 uur
Regenboogviering in Dokkum
Janneke Kerkhof en Ulbe Tjallingii zullen de dienst met als thema 'Kinderen van God' leiden. Leden van de gemeente en van de werkgroep Vaders & Moeders zullen mooie bijdragen verzorgen in woord en muziek. Lees meer >>

1 juli 20:​30 uur
Toneelgroep speelt 'Gidsland'
Gidsland is een actuele komedie over de Nederlandse identiteit. Er zijn twee opvoeringen in Wormerveer. Lees meer >>

2 juli 09:​30 uur
Tsjerkepaad-fietstocht in de zomer
Tsjerkepaad biedt iedere zaterdagmiddag tussen 2 juli en 10 september gelegenheid voor een fietstocht langs open kerken in Fryslân. Op zaterdag 2 juli heeft u zelfs de hele dag om vijftien kerken in Noordwest-Fryslân te bezoeken. Lees meer >>

12 juli 14:​30 uur
Laat mij niet los: Zomerserie over Ruth
Dit jaar valt ons Pinksterfeest samen met het joodse Wekenfeest. Beide feesten zijn verbonden met het bijbelboek Ruth. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft ter ere van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2021 een korte cursus uitgegeven over Ruth. Op drie zomerse dinsdagmiddagen in Zaandam kunnen deelnemers zich aan de hand van dit materiaal verdiepen in het boekje Ruth.  Lees meer >>

links
Algemeen 

ADS 

Gemeenten 

Organisaties 

Jongeren 

Seminarium 

Over het jaarthema 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2022   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat